Ledige stillinger kristiansund. Ledige stillinger 2019-11-19

Ledige stillinger

ledige stillinger kristiansund

Det er ikke mulig å legge ved vedlegg, søkere som blir innkalt til intervju må derfor ta med attesterte kopier av vitnemål og attester. Tjenestepensjon fra pensjonskassene, kombinert med folketrygd, gir deg en av Norges beste pensjonsordninger. Kommunen har til enhver tid behov for dyktige medarbeidere innen mange yrker. SøknadSøknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Amedia tilbyr distribusjon av 80 aviser 65 egne og 15 andre tilknyttede aviser , totalt 2,2 millioner husstander i Norge. Vi tar kontakt før eventuell offentliggjøring.

Next

Søkerveildning

ledige stillinger kristiansund

· Må være effektiv og takle stress i en hektisk hverdag. Det er ikke mulig å legge ved vedlegg, søkere som blir innkalt til intervju må derfor ta med attesterte kopier av vitnemål og attester. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Slike kandidater vil bli innplassert i sykepleierkode inntil videreutdanning er bestått. Søknad sendesSøknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem.

Next

Kristiansand kommune

ledige stillinger kristiansund

Forebygging og behandling av cannabismisbruk blant ungdom. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov. Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Ved internt opprykk kan andre stillingsprosenter bli ledig.

Next

Ledige stillinger

ledige stillinger kristiansund

Virksomheten transporterer i tillegg en rekke andre aviser og magasiner. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov. Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Vi tilbyr: · Ordnende forhold i et anerkjent distribusjonsfirma. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste. Evne til å jobbe selvstendig. Bidra til et godt arbeidsmiljø.

Next

Søkerveildning

ledige stillinger kristiansund

· Bruk av elektronisk distribusjonsverktøy for å ha full oversikt over hvem som skal ha hvilke produkter. Den spektakulære Atlanterhavsveien er et av Norges mest besøkt turistmål, og knytter Averøy til fastlandet i sørlig retning. Det er behov både for assistenter, fagarbeidere, barnehagelærere og lærere. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Averøy kommune Kystkommunen Averøy har ca 5900 innbyggere og ligger vakkert plassert mellom olje- og operabyen Kristiansund og jazz- og administrasjonsbyen Molde. All of our career positions are advertised on Webcruiter, and all job applications must therefore be delivered through Webcruiter.

Next

Kristiansand kommune

ledige stillinger kristiansund

· Beherske norsk eller engelsk · Serviceinstilt. Innsendte vitnemål og attester vil ikke bli returnert. Tverrfaglig sammensatt gruppe med 8 engasjerte ansatte. Øvrige vilkårVed tilsetting må godkjent politiattest og egenerklæring helse fremskaffes før arbeidsforholdets start. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet.

Next

Kristiansund kommune

ledige stillinger kristiansund

Muskelterapi og massasje er først og fremst forebyggende, og gir avspenning i nakke og rygg. Arbeidstiden vil variere noe med arbeidsmengde pr dag. Dersom du ønsker at din søknad skal unntas offentligheten, må du gi en begrunnelse for dette. Sykepleiere under utdanning til å bli helsesøster oppfordres til å søke, og vil kunne ansettes midlertidig med kode som sykepleier og løfte om fast stilling når eksamen er bestått. Enheten har to lokasjoner, i sentrum av Kristiansund og på Frei. Enheten er sammensatt av kompetente medarbeidere innenfor mange fagdisipliner, noe som gir store muligheter for tverrfaglig samhandling.

Next

Nordmøre

ledige stillinger kristiansund

Trives med å arbeide i team. If you wish to apply for a job at the municipality of Kristiansand, you must register and apply through Webcruiter. Programmet gir traineene en unik kontaktflate overfor fremtidige arbeidsgivere i regionen. Tilbudene er frivillige og basert på behov. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Oppfølging før, under og etter rusbehandling. Du vil få god opplæring og mulighet til faglig utvikling.

Next

Kristiansand kommune

ledige stillinger kristiansund

Arbeidstiden er man - lør fra kl 00. Bedriftskunstforening Er du interessert i kunst? Selskapet har også en transportvirksomhet som i hovedsak står for transport av aviser fra trykkeri til forhandlere og distribusjonsselskap. Open applications are not answered. Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Adresse: Psykisk helse Vi har ledig 100% fast stilling som miljøterapeut ved Bergan boligfelleskap. Kommunen har gode personal- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden.

Next